Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Wyszobr (Zachodniopomorskie)  

1
Parafie
2
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Msze w Wyszoborze

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Wyszoborze.

W niedziel i wita

Znaleziono 2 mszy w niedziele w Wyszoborze.

Parafie w Wyszoborze

Znaleziono jedn parafi w Wyszoborze.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Stanisawa Kostki
czna ilo mszy odprawianych w Wyszoborze: 3 co daje rednio 3 Mszy na parafi.


Powrt do Zachodniopomorskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 782