Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Stary Chwalim (Zachodniopomorskie)  

1
Parafie
1
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Starym Chwalimiu na mapie

Msze w Starym Chwalimiu

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Starym Chwalimiu.

W niedziel i wita

Znaleziono jedn msz w Starym Chwalimiu.

Parafie w Starym Chwalimiu

Znaleziono jedn parafi w Starym Chwalimiu.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Judy Tadeusza
czna ilo mszy odprawianych w Starym Chwalimiu: 2 co daje rednio 2 Mszy na parafi.


Powrt do Zachodniopomorskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 917