Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Rzeczyca (Zachodniopomorskie)  

1
Parafie
1
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Rzeczycy na mapie

Msze w Rzeczycy

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Rzeczycy.

W niedziel i wita

Znaleziono jedn msz w Rzeczycy.

Parafie w Rzeczycy

Znaleziono jedn parafi w Rzeczycy.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Bartomieja Apostoa
czna ilo mszy odprawianych w Rzeczycy: 2 co daje rednio 2 Mszy na parafi.


Powrt do Zachodniopomorskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 140