Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa









Mostkowo (Zachodniopomorskie)  

1
Parafie
2
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Mostkowie na mapie

Msze w Mostkowie

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Mostkowie.

W niedziel i wita

Znaleziono 2 mszy w niedziele w Mostkowie.

Parafie w Mostkowie

Znaleziono jedn parafi w Mostkowie.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Antoniego z Padwy
czna ilo mszy odprawianych w Mostkowie: 3 co daje rednio 3 Mszy na parafi.


Powrt do Zachodniopomorskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 725