Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Krzemlin (Zachodniopomorskie)  

1
Parafie
1
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Krzemlinie na mapie

Msze w Krzemlinie

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Krzemlinie.

W niedziel i wita

Znaleziono jedn msz w Krzemlinie.

Parafie w Krzemlinie

Znaleziono jedn parafi w Krzemlinie.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Wojciecha BM
czna ilo mszy odprawianych w Krzemlinie: 2 co daje rednio 2 Mszy na parafi.


Powrt do Zachodniopomorskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 661