Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Kania (Zachodniopomorskie)  

1
Parafie
1
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Msze w Kani

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Kani.

W niedziel i wita

Znaleziono jedn msz w Kani.

Parafie w Kani

Znaleziono jedn parafi w Kani.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Stanisawa Kostki
czna ilo mszy odprawianych w Kani: 2 co daje rednio 2 Mszy na parafi.


Powrt do Zachodniopomorskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 710