Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Jelenino (Zachodniopomorskie)  

1
Parafie
1
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Jeleniu na mapie

Msze w Jeleniu

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Jeleniu.

W niedziel i wita

Znaleziono jedn msz w Jeleniu.

Parafie w Jeleniu

Znaleziono jedn parafi w Jeleniu.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny
czna ilo mszy odprawianych w Jeleniu: 2 co daje rednio 2 Mszy na parafi.


Powrt do Zachodniopomorskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 943