Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Tokary (Podlaskie)  

1
Parafie
2
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Tokarach na mapie

Msze w Tokarach

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Tokarach.

W niedziel i wita

Znaleziono 2 mszy w niedziele w Tokarach.

Parafie w Tokarach

Znaleziono jedn parafi w Tokarach.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Podwyszenia Krzya witego
czna ilo mszy odprawianych w Tokarach: 3 co daje rednio 3 Mszy na parafi.


Powrt do Podlaskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 247