Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Grodzisk (Podlaskie)  

1
Parafie
3
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Grodzisku na mapie

Msze w Grodzisku

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Grodzisku.

W niedziel i wita

Znaleziono 3 mszy w niedziele w Grodzisku.

Parafie w Grodzisku

Znaleziono jedn parafi w Grodzisku.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: MB Wspomoenia Wiernych
czna ilo mszy odprawianych w Grodzisku: 4 co daje rednio 4 Mszy na parafi.


Powrt do Podlaskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 089