Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Wydrza (Podkarpackie)  

1
Parafie
5
Msze w niedziele
2
Pozostae Msze

Parafie w Wydrzy na mapie

Msze w Wydrzy

W tygodniu

Znaleziono 2 mszy w dni powszednie w Wydrzy.

W niedziel i wita

Znaleziono 5 mszy w niedziele w Wydrzy.

Parafie w Wydrzy

Znaleziono jedn parafi w Wydrzy.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Jzefa Robotnika
czna ilo mszy odprawianych w Wydrzy: 7 co daje rednio 7 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 327