Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Wara (Podkarpackie)  

1
Parafie
3
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Warze na mapie

Msze w Warze

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Warze.

W niedziel i wita

Znaleziono 3 mszy w niedziele w Warze.

Parafie w Warze

Znaleziono jedn parafi w Warze.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Podwyszenia Krzya witego
czna ilo mszy odprawianych w Warze: 4 co daje rednio 4 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 006