Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Stany (Podkarpackie)  

1
Parafie
6
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Stanach na mapie

Msze w Stanach

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Stanach.

W niedziel i wita

Znaleziono 6 mszy w niedziele w Stanach.

Parafie w Stanach

Znaleziono jedn parafi w Stanach.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: witego Jana Gwalberta i witej Tekli
czna ilo mszy odprawianych w Stanach: 7 co daje rednio 7 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 073