Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Smolarzyny (Podkarpackie)  

1
Parafie
2
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Smolarzynach na mapie

Msze w Smolarzynach

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Smolarzynach.

W niedziel i wita

Znaleziono 2 mszy w niedziele w Smolarzynach.

Parafie w Smolarzynach

Znaleziono jedn parafi w Smolarzynach.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Stanisawa Kostki
czna ilo mszy odprawianych w Smolarzynach: 3 co daje rednio 3 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 333