Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Lipa (Podkarpackie)  

1
Parafie
3
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Lipie na mapie

Msze w Lipie

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Lipie.

W niedziel i wita

Znaleziono 3 mszy w niedziele w Lipie.

Parafie w Lipie

Znaleziono jedn parafi w Lipie.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Wniebowstpienia Paskiego
czna ilo mszy odprawianych w Lipie: 4 co daje rednio 4 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 455