Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Stara Wie (Lubelskie)  

1
Parafie
2
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Starej Wsi na mapie

Msze w Starej Wsi

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Starej Wsi.

W niedziel i wita

Znaleziono 2 mszy w niedziele w Starej Wsi.

Parafie w Starej Wsi

Znaleziono jedn parafi w Starej Wsi.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Stanisawa BM
czna ilo mszy odprawianych w Starej Wsi: 3 co daje rednio 3 Mszy na parafi.


Powrt do Lubelskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 616