Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Leszkowice (Lubelskie)  

1
Parafie
2
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Msze w Leszkowicach

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Leszkowicach.

W niedziel i wita

Znaleziono 2 mszy w niedziele w Leszkowicach.

Parafie w Leszkowicach

Znaleziono jedn parafi w Leszkowicach.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Jzefa Oblubieca NMP i w. Jana Chrzciciela
czna ilo mszy odprawianych w Leszkowicach: 3 co daje rednio 3 Mszy na parafi.


Powrt do Lubelskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 414