Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Jeziernia (Lubelskie)  

1
Parafie
2
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Msze w Jeziernii

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Jeziernii.

W niedziel i wita

Znaleziono 2 mszy w niedziele w Jeziernii.

Parafie w Jeziernii

Znaleziono jedn parafi w Jeziernii.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: witego Antoniego Padewskiego
czna ilo mszy odprawianych w Jeziernii: 3 co daje rednio 3 Mszy na parafi.


Powrt do Lubelskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 214