Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Boisko (Lubelskie)  

1
Parafie
2
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Msze w Boiskach

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Boiskach.

W niedziel i wita

Znaleziono 2 mszy w niedziele w Boiskach.

Parafie w Boiskach

Znaleziono jedn parafi w Boiskach.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Zwiastowania Paskiego
czna ilo mszy odprawianych w Boiskach: 3 co daje rednio 3 Mszy na parafi.


Powrt do Lubelskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 335